تازه ها, روایت سیاسی

شکایت از شریک سیاسی؛ عبدالله دو سال تمام توهین شده است

توسط - شکایت از شریک سیاسی؛ عبدالله دو سال تمام توهین شده است

چهار روز از سخنرانی عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی می گذرد که تا حدی برای طرف‌های مختلف تکان‌دهنده نیز بود؛ صحبت‌های که رییس جمهور غنی هدف اصلی آن بود. در پی این سخنرانی، داکتر عبدالله – احتمالن در یک قدرت نمایی سیاسی – هم‌تیمی‌هایش را در کاخ سپیدار گرد آورده و یک بار حرف‌های را مطرح کرده که احتمالن مسیر...