سپندی |
تازه ها, زندگی, هشت مارچ 2017

مادرم می‌گوید، مردم به دختران بیش‌تر پول می‌دهند

توسط - مادرم می‌گوید، مردم به دختران بیش‌تر پول می‌دهند

روزانه، شماری زیادی از کودکان خیابانی در جاده‌های پایتخت با سر و وضع آشفته حضور دارند. این کودکان به دنبال موترهای گران قیمت می‌دوند. کودکان خیابانی کارگران کوچک و نان‌آوران خانواده‌های‌شان هستند. بیشتر آن‌ها در جاده‌های کابل به اسفندی‌ها معروف اند. آنان با اسفندکردن موترها و رانندگان ثروت‌مند و متوسط روزانه درآمدزایی می‌کنند. شماری هم به امید کمک ره‌گذران در گوشه‌ی تکدی‌گری می‌نمایند، برخی...