سولرهای آفتابی |
تازه ها, روایت اقتصادی

طرح جدید تولید و مصرف؛ بخشی دیگری از داستان دنباله‌دار بی برقی کابل

توسط - طرح جدید تولید و مصرف؛ بخشی دیگری از داستان دنباله‌دار بی برقی کابل

فصل زمستان همواره در طول سال‌های اخیر فصل بی برقی بوده است. این موضوع تبدیل به داستان دنباله دار شده و همه شهروندان به ویژه پایتخت افغانستان از قطع برق در زمستان به صورت برنامه ریزی شده آگاه اند. اما اکنون و در سال جاری، برق پایتخت افغانستان در فصل تابستان نیز با مشکل مواجه شده و با برنامه ریزی قطع...