سهیلا هاشمی |
تازه ها, زندگی

ابتکاری برای یک ملت؛ سهیلا هاشمی، راه اندازی زندگی بنفش و آغاز راه طولانی برای بیماران میرگی در افغانستان

توسط - ابتکاری برای یک ملت؛ سهیلا هاشمی، راه اندازی زندگی بنفش و آغاز راه طولانی برای بیماران میرگی در افغانستان

زمانی که تنها 8 سال داشت، او یک باره به زمین افتاده و بی هوش شد. سهیلا هاشمی آن زمان کودکی بیش نبود. با مراجعه به پزشک، بیماری او تشخیص شد. خانم هاشمی مبتلا به میرگی یا اپلپسی بود.

این کودک دیگر نمی توانست همانند همسالان خود دنیای کودکانه اش بی خیال و بدون نگرانی سپری شود. بلکه او باید...