سلیم شاهین |
تازه ها, زندگی

Nothingwood؛ فیلمی که سلیم شاهین را به جشنواره کن برد

توسط - Nothingwood؛ فیلمی که سلیم شاهین را به جشنواره کن برد

شما با مرد صحتمند، چاق و شوخ‌طبعی آشنا هستید که گاهی در فیلم دیده‌اید، گاهی در یک برنامه تلویزیونی و یا هم گاهی درباره‌ی او شنیده و یا خوانده‌اید. حداقل در فیسبوک گاهی حرف‌های خنده‌داری را از آدرس "سلیم شاهین و امدیوالان" خوانده‌اید هرچند این یک صفحه‌ی طنزی است و گرداننده آن یک فرد دیگر می باشد.

به تازگی سونیا...