سلمان خان |
تازه ها, زندگی

جوان میلیاردر هندی و راز از دست‌دادن بیش از ۱۰۰ کیلو وزن

توسط - جوان میلیاردر هندی و راز از دست‌دادن بیش از ۱۰۰ کیلو وزن

در کمال ناباوری، آنانت امبانی همه را با کاهش شدید وزن خود، حیرت زده کرده است. پدر بزرگ آنانت اگر زنده می بود به نوه اش افتخار می کرد، چرا که او توانسته است با تکیه بر باور پدربزرگش که هیچ چیز ناممکن نیست اگر مورد تمرکز قرار گیرد، این تغییر بزرگ را در خود به وجود آورد. آنانت آمبانی 21 ساله با تمرین‌های فشرده...