سلفی |
تازه ها, زندگی

عکس های سلفی؛ ۱۰ عکس سلفی که مورد توجه جهانی قرار داشته است

توسط - عکس های سلفی؛ ۱۰ عکس سلفی که مورد توجه جهانی قرار داشته است

عکس‌های سلفی در سال‌های اخیر تبدیل به موضوع عام شده است. اکثر افراد حتی سیاست مداران ارشد در افغانستان و کشورهای دیگر سلفی می‌گیرند. 1- سلفی حامد کرزی در جریان یکی از سفرهایش به چین Selfie 2- سلفی نخست وزیر کانادا با یکی از شهروندان کانادایی. جستین تردود نخست وزیر کانادا مشهور به گرفتن سلفی در میان سیاست...