سر درد |
تازه ها, زندگی

آموزش های زندگی؛ سردردهای جنسی در زنان و مردان چگونه است؟

توسط - آموزش های زندگی؛ سردردهای جنسی در زنان و مردان چگونه است؟

سردردهای جنسی در اثر فعالیت جنسی به خصوص ارگاسم رخ می‌دهند. ممکن است فرد با افزایش هیجان جنسی نوعی درد مبهم را در سر و گردن خود حس کند. یا نوعی سردرد ناگهانی را درست قبل یا در طول ارگاسم تجربه کند (سردرد ارگاسمی).

چه چیزی سبب بروز سردردهای جنسی می‌شود؟

 هرچند هر دو نوع سردرد می‌توانند...