سرمایه گذاری در عرصه زیربنایی |
تازه ها, روایت اقتصادی

بانک توسعه آسیایی، سرمایه‌گذار بزرگ عرصه‌های زیربنایی افغانستان

توسط - بانک توسعه آسیایی، سرمایه‌گذار بزرگ عرصه‌های زیربنایی افغانستان

در چهل و نهمین نشست سالانه بانک توسعه آسیایی که پنج شنبه این هفته در آلمان به پایان رسید، بیش از هفت صد میلیون دالر برای مدت چهار سال به افغانستان تعهد شده است. این نشست که اکلیل حکیمی وزیر مالیه وزیر مالیه افغانستان درآن شرکت بوده، پر دست‌آورد خوانده شده است. اجمل حمید رحیم‌زی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان در گفتگو با خبرنامه اعلام...