سبزیجات |
تازه ها

سحری در افغانستان؛ سفره های متفاوت و ذایقه های مختلف

توسط - سحری در افغانستان؛ سفره های متفاوت و ذایقه های مختلف

سحری وعده‌ی غذایی است که کوشش می‌شود در ماه رمضان بیشترین توجه به آن صورت گیرد. این وعده‌ی غذایی باید انرژی‌زا باشد و فرد روزه‌دار را تا افطار سرحال نگه دارد. روزهای رمضان در سال جاری، 16 و نیم ساعت اند و نسبت به سال های دیگر طولانی تر و آب و هوا نیز گرمتر شده است. به این جهت، بیشتر به سحری توجه...