سال 2016 |
تازه ها, زندگی, هشت مارچ 2017

خشونت‌های دنیای رسانه‌گری؛ خبرنگاران زن افغان همچنان قربانی هستند

توسط - خشونت‌های دنیای رسانه‌گری؛ خبرنگاران زن افغان همچنان قربانی هستند

نتایج نظرسنجی «نی» از وضعیت نابسامان کار برای خبرنگاران زن در افغانستان حکایت دارد. مجیب خلوتگر رییس حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) امروز در کابل گفت که این نظرسنجی از 14 درصد بانوان خبرنگار افغانستان تهیه شده که در مجموع  با 280 تن از بانوان خبرنگار به‌طور مستقم و تیلفونی مصاحبه صورت گرفته است. از مجموع مصاحبه‌شوندگان، 83.2 درصد گفته اند که آنان در فضای کار...