زیباترین دختران جهان |
تازه ها, زندگی

از افغانستان تا ایسلند؛ معیارهای متفاوت زیبایی برای زنان

توسط - از افغانستان تا ایسلند؛ معیارهای متفاوت زیبایی برای زنان

زیبایی از نظر افراد مختلف در جهان، تفاوت دارد. اخیرا، مهلیا نوروک خبرنگار رومانیایی 500 تصویر از زنان مختلف در سراسر جهان برداشته و در آن معیارهای متفاوت زیبایی را به نمایش گذاشته است. این تصاویر که از 37 کشور در چهار سال جمع آوری شده در کتابی به نام اطلس زیبایی منتشر شده است. گفتمان اصلی این پروژه تنوع زیبایی...