زن در افغانستان |
تازه ها, روایت سیاسی

نیمه ای غایب؛ زنان در کجای سیاست افغانستان قرار دارند؟

توسط - نیمه ای غایب؛ زنان در کجای سیاست افغانستان قرار دارند؟

 اخیراً به طرز آشکار زنان در نشست‌ها و جلسات مهم و سرنوشت‌ساز سیاسی غایب هستند. در هیچ یک از نشست‌ها، مذاکرات و گفتگوهای سیاسی اخیر زنان حضور نداشته‌اند. چنانچه بیشتر از یک سال است که گفتگوهای صلح میان سه طرف اصلی منازعه‌ی افغانستان؛ یعنی ایالات متحده آمریکا، طالبان و حکومت افغانستان جریان دارد. این گفتگوها در هرصورت صورت‌بندی جدیدی از افغانستان...