زنان غور |
روایت نظامی - امنیتی

فعالان زن در غور؛ تظاهرات گسترده و هشدار به برداشتن سلاح

توسط - فعالان زن در غور؛ تظاهرات گسترده و هشدار به برداشتن سلاح

شماری از زنان فعال مدنی ولایت غور امروز با راه اندازی تظاهراتی خواهان افزایش شمار نیروهای امنیتی و پایان جنگ در این ولایت شده اند.

نبی ساقی استاد دانشگاه و فعال مدنی در ولایت غور به خبرنامه گفت که این تظاهرات که از سوی فعالان حقوق زن این ولایت راه اندازی گردیده بود. این زنان تظاهرات کننده از حکومت مرکزی...