زغال سنگ |
تازه ها, روایت اقتصادی

تلاش های بی نتیجه برای کاهش قیمت گاز مایع؛ آیا هوای کابل همچنان آلوده خواهد ماند؟

توسط - تلاش های بی نتیجه برای کاهش قیمت گاز مایع؛ آیا هوای کابل همچنان آلوده خواهد ماند؟

مسوولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان طی اعلامیه‌یی قیمت گاز را به طور عمده فی کیلو 52 افغانی اعلام کرده است.

از دیروز که اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان اقدام به کاهش قیمت گاز نموده اکنون گاز مایع در بازارها با جمع مصارف و مفاد فروشندگان بیشتر از 60 افغانی به مصرف کنندگان به فروش خواهد رسید.

تازه ها, زندگی

از دیروز تا امروز؛ آلودگی مرگبار هوا و تغییر ملموس در فرهنگ گرمایش خانه‌ها در افغانستان

توسط - از دیروز تا امروز؛ آلودگی مرگبار هوا و تغییر ملموس در فرهنگ گرمایش خانه‌ها در افغانستان

صدای سرفه‌های پیهم مجبورم می‌کند که به پشت سرم نگاه کنم؛ در حالی که عصا به دست دارد و لرزان لرزان گام بر می‌دارد، به من که می‌رسد، می‌گوید به زودی با این آلودگی هوا خواهد مرد. به نظر می‌رسد که سنش از هفتاد سال گذشته باشد.

او یکی از شهرودندان کابلی است که از دیرزمانی در این شهر زندگی...