روز جهانی کودک |
تازه ها, زندگی

سال وخیم؛ وضعیت ناگوار ۱۳۷ میلیون کودک در روز جهانی کودکان

توسط - سال وخیم؛ وضعیت ناگوار ۱۳۷ میلیون کودک در روز جهانی کودکان

هم‌زمان با 20 نوامبر، روز جهانی کودک یونیسف یا صندوق کودکان سازمان ملل متحد با نشر گزارشی در مورد وضعیت کودکان در جهان، گفته است که 137 میلیون کودک در وضعیت ناگوار زندگی می‌کنند.

در این گزارش گفته شده که وضعیت کودکان در 10 کشور جهان بسیار نگران کننده است و در حال حاضر این وضعیت بدتر از 20 سال...