روزهای قرنطین |
تازه ها, زندگی

۶ راهکار ساده که در روزهای قرنطینه فعال و سالم بمانیم

توسط - ۶ راهکار ساده که در روزهای قرنطینه فعال و سالم بمانیم

در روزهای قرنطینه مراقبت از سلامت روان اهمیت زیادی دارد چرا که اوضاع روحی-روانی ما تاثیر مستقیمی بر سلامت فیزیکی‌مان دارد. با این وجود نباید از اهمیت فعال بودن در این روزها غافل شویم.

دراین نوشتار با ۶ راهکار برای حفظ سلامت روحی و جسمی‌تان آشنا خواهیم شد.

۱. حرکت را به لحظا‌ت‌تان بیفزایید دفعه بعد که مشغول...