تازه ها, زندگی

روز کودک؛ کودکان افغان حال نامناسب و آینده نامعلوم

توسط - روز کودک؛ کودکان افغان حال نامناسب و آینده نامعلوم

از روز جهانی کودک در کابل و بزرگ شهرهای افغانستان، در سالهای اخیر تجلیل می شود. امروز اول جون، روز جهانی کودک در جهان است که در سالهای  اخیر از این روز در افغانستان نیز از سوی بعضی از نهاد ها و کودکستان های شخصی بزرگداشت شد. تجلیل از روز جهانی کودک به منظور ارج نهادن به حقوق کودکان و حمایت از آن ها...