روحانی |
تازه ها, روایت اقتصادی

چابهار نقطه‌ی اتصال منافع مشترک مثلث ایران، افغانستان و هند

توسط - چابهار نقطه‌ی اتصال منافع مشترک مثلث ایران، افغانستان و هند

توافق‌نامه‌ی سه‌جانبه‌ی هم‌کاری‌های ترانسپورتی و ترانزیتی چابهار امروز در تهران میان افغانستان، هند و ایران  امضا شد. محمد اشرف، غنی رییس جمهوری افغانستان در این نشست گفت که آسیا در حال تبدیل شدن به یک قاره اقتصادی است و ما به عنوان رهبران مردم این قاره رسالت داریم که سرنوشت این مردم را تغییر دهیم. او گفت که "اراده ما از توافق‌نامه‌ی چابهار شروع...