روانشناسی قرنطین |
تازه ها, زندگی

روانشناسی قرنطین: چطور از سلامت روان مان در این دوران مراقبت کنیم؟

توسط - روانشناسی قرنطین: چطور از سلامت روان مان در این دوران مراقبت کنیم؟

اتفاقی که چند ماه پیش غیر قابل‌تصور به نظر می‌رسید، حالا مدت‌هاست که رخ داده‌است. قرنطین و فاصله‌گیری اجتماعی، حالا در سراسر جهان عادی شده‌اند چرا که دولت‌ها در تلاش برای مهار شیوع کرونا ویروس هستند.

از دید کارشناسان، ماندن در خانه برای کاهش روند گسترش ویروس یک ضرورت است. اما اثراتی را که این حبس شدن برای