روانشناسی رنگ ها |
تازه ها, زندگی

روانشناسی رنگ ها: رنگ مورد علاقه تان چه چیزی در مورد شخصیت تان می گوید؟

توسط - روانشناسی رنگ ها: رنگ مورد علاقه تان چه چیزی در مورد شخصیت تان می گوید؟

مطالعات زیادی در طول سال‌ها (۲۰۱۰، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ و اخیرا ۲۰۱۹) اطلاعاتی را در مورد شخصیت آدم‌ها بر اساس روانشناسی رنگ‌ در اختیار ما گذاشته‌اند. در این نوشتار با برخی از ویژگی‌هایی شخصیتی طرفداران هر رنگ آشنا خواهیم شد!

قرمز

قرمز رنگی جسورانه است که با هیجان، اشتیاق، خطر، انرژی و عمل همراه...