روابط اقتصادی افغانستان با جهان |
روایت اقتصادی

موافقت‌نامه ۶ میلیاردی؛ کمک تازه آلمان برای توسعه افغانستان

توسط - موافقت‌نامه ۶ میلیاردی؛ کمک تازه آلمان برای توسعه افغانستان

حکومت افغانستان و بانک توسعه‌ای آلمان (KFW) امروز پنج‌شنبه موافقتنامه‌ای را به ارزش بیش از 6 میلیارد افغانی در کابل امضا کردند.

 مقام‌های حکومت افغانستان تاکید می‌کنند که آلمان حدود 6 میلیارد و 440 میلیون افغانی را به حکومت افغانستان کمک کرده که این پول به صندوق وجهی بازسازی افغانستان که از سوی بانک جهانی اداره می‌شود، انتقال خواهد یافت.