رستوران داری |
تازه ها, زندگی

محلی برای خودکفایی دو نسل؛ مینا رضایی و ابتکار متفاوت در رستورانت داری در پایتخت افغانستان

توسط - محلی برای خودکفایی دو نسل؛ مینا رضایی و ابتکار متفاوت در رستورانت داری در پایتخت افغانستان

در پیاده رو جاده پل سرخ کارته سه، منتظر دوستی‌ هستم و در حالی که رهگذران از کنار من می‌گذرند، تعدادی به‌منظور کمک به من، می‌پرسند که دنبال چه هستم و یا کدام آدرس را می‌جویم و تعدادی هم با کنایه و شوخی‌های بی‌مزه حوصله‌ام را به باد امتحان می‌گیرند. سرانجام با گذشت چهل دقیقه انتظار، مردی مغازه‌دار که شاهد انتظار...

تازه ها, زندگی

از معلمی تا رستوران‌داری؛ خانم معلمی که برای چرخش چرخ زندگی در کابل کلبه هوسانه ساخته است

توسط - از معلمی تا رستوران‌داری؛ خانم معلمی که برای چرخش چرخ زندگی در کابل کلبه هوسانه ساخته است

در حالی‌که قراری دارم و باید به موقع به مصاحبه برسم، شدت هوای سرد پاییز کابل باعث می‌شود که به فکر صرف یک صبحانه با چای داغ شوم. با مشاهده کافه‌ها، دنبال مکان متفاوت هستم که در آنجا بتوانم غذای محلی افغانی بیابم. در یکی از پس‌کوچه‌های کارته چهار، نگاهم به لوحه‌ای می‌افتد که روی آن با خط درشت "کلبه‌ی هوسانه‌"...