تازه ها, زندگی

روز جهانی رسانه‌ها؛ از کاهش رسانه‌گران زن تا دلخوشی‌های خبرنگاران افغان

توسط - روز جهانی رسانه‌ها؛ از کاهش رسانه‌گران زن تا دلخوشی‌های خبرنگاران افغان

امروز، سوم ماه می روز جهانی مطبوعات است. از این روز در حالی در افغانستان بزرگ‌داشت به عمل می‌آید که مطبوعات و روزنامه‌نگاران با چالش‌های فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. از رسانه‌ها در افغانستان همواره به عنوان مشعل دموکراسی نوپای این کشور، پدیده‌ی جدید اما بالنده و پیش‌گام یاد شده است. اما نتایج نظرسنجی‌ها از وضعیت‌نابسامان کار برای روزنامه‌نگاران در افغانستان حکایت دارد. از افزایش...

تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

۲۰۱۶؛ خشونت بارترین سال برای خبرنگاران در افغانستان

توسط - ۲۰۱۶؛ خشونت بارترین سال برای خبرنگاران در افغانستان

کمیتۀ مصوونیت خبرنگاران افغانستان در گزارش شش ماهه اش، تصویری ناامید کننده‌یی از وضعیت خبرنگاران در افغانستان ارائه کرده است. این کمیته، سال دوهزار و شانزده را خشونت بار ترین سال برای خبرنگاران افغان عنوان نموده است. بر اساس یافته های شش ماهه‌ی این نهاد، 10 خبرنگار حرفه‌یی در نیم سال اول، سال جاری میلادی در افغانستان کشته شده اند؛ رقمی که سال...