رده بندی یونیسکو |
تازه ها, زندگی

از سوی سازمان یونسکو؛ افغانستان وارد منطقه‌ی سبز آزادی بیان شد

توسط - از سوی سازمان یونسکو؛ افغانستان وارد منطقه‌ی سبز آزادی بیان شد

سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو در تازه‌ترین رده بندی در مورد وضعیت آزادی بیان در کشورهای جهان، افغانستان را از منطقه سرخ به منطقه سبز وارد کرده است.

بر اساس این رده بندی، وضعیت آزادی بیان در افغانستان در یک سال گذشته بهبود یافته و از منطقه سرخ به منطقه سبز وارد شده است.

اتحادیه...