رای رد |
تازه ها, روایت سیاسی

برکناری سه وزیر کابینه افغانستان از سوی مجلس نمایندگان

توسط - برکناری سه وزیر کابینه افغانستان از سوی مجلس نمایندگان

مجلس نمایندگان افغانستان، به سه وزیر کابینه این کشور رای عدم اعتماد داد و آنها را از وظایف شان برکنار کرد. جلسه امروز مجلس نمایندگان افغانستان، به استیضاح وزرای خارجه، فواید عامه و کار و امور اجتماعی این  کشور اختصاص داشت که نتوانسته بودند بودجه انکشافی وزارت های شان را به مصرف برسانند. [caption id="attachment_8517" align="aligncenter" width="640"]صلاح الدین ربانی