راه های ترانزیتی |
تازه ها, روایت اقتصادی

فاجعه اقتصادی؛ فاسد شدن ۵۰ درصد میوه تازه افغانستان

توسط - فاجعه اقتصادی؛ فاسد شدن ۵۰ درصد میوه تازه افغانستان

مقام‌های اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند که بیش از 50 درصد میوه‌های تازه افغانستان به دلیل نبود راه‌های مناسب برای صادرات و کمبود سردخانه‌ها در داخل این کشور، فاسد شده است.

صیام الدین پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان به خبرنامه گفت که بازرگانان افغان برای ترانزیت میوه‌های تازه‌شان به خارج از این کشور با چالش‌های فراوانی روبرو...

تازه ها, روایت اقتصادی

توقف انتقالات دهلیز هوایی کابل-دهلی؛ از شکایت اتاق تجارت تا امیدواری ریاست جمهوری

توسط - توقف انتقالات دهلیز هوایی کابل-دهلی؛ از شکایت اتاق تجارت تا امیدواری ریاست جمهوری

مقام‌ها در اتاق تجارت و صنایع افغانستان ‌از توقف انتقال میوه‌های تازه از طریق دهلیز تازه‌تاسیس هواپیمایی افغانستان و هند خبر می‌دهند. آنان تاکید دارند که مقداری از میوه‌های که از دو هفته به این‌سو از سوی بازرگانان افغان آماده انتقال گردیده، با خطر فاسد شدن روبرو بوده و اقدامی در راستای انتقال آن به هند صورت نگرفته است.

آذرخش...