تازه ها, روایت اقتصادی

تحرک اقتصادی؛ قطار انتقالاتی ویژه چین-افغانستان به راه افتاد

توسط - تحرک اقتصادی؛ قطار انتقالاتی ویژه چین-افغانستان به راه افتاد

مقام های حکومت افغانستان امیدوارند اولین محموله کالاهای بازرگانان افغان از طریق خط آهن ویژه چین-افغانستان در هفته آینده وارد شمال این کشور شود. این مقام‌ها می‌گویند که این قطار روز پنج‌شنبه‌ی هفته گذشته از شهر هایمن ایالات سینکیانگ چین حرکت کرده و مقصد آن شهر مرزی حیرتان در شمال افغانستان گفته شده است. مقام های وزارت فواید عامه افغانستان می‌گویند که این قطار...