رئیس نظامی |
بازتاب خبرهای 21 ثور 1399, روایت زنده

طالبان فرزند ملا عمر را به عنوان رئیس نظامی خود منصوب کرد

توسط - طالبان فرزند ملا عمر را به عنوان رئیس نظامی خود منصوب کرد

در پی تحرکات اخیر گروه طالبان چون حملات علیه نیروهای افغانستان، این گروه ملا محمد یعقوب، فرزند ملا محمد عمر، بنیانگذار طالبان را به عنوان رئیس جدید نظامی خود منصوب کرده است.

روزنامه تلگراف گزارش داده که چهره های ارشد گروه طالبان مقرری ملا یعقوب را تایید کرده اند.

[caption id="attachment_78544" align="aligncenter" width="600"]خبرنامه گماشتن...