دکتر نجیب الله |
روایت سیاسی

روز انتقال مسالمت آمیز قدرت؛ ۱۵سال چرخش نخبگان در فضای سیاسی افغانستان

توسط - روز انتقال مسالمت آمیز قدرت؛ ۱۵سال چرخش نخبگان در فضای سیاسی افغانستان

امروز پانزدهمین سالروز انتقال قدرت از برهان الدین ربانی به حامد کرزی رییس اداره موقت افغانستان است. پانزده سال قبل در تاریخ اول جدی سال 1380، قدرت به صورت صلح آمیز و با برگزاری مراسمی، از آقای ربانی رییس جمهور دولت مجاهدین به حامد کرزی رییس اداره موقت افغانستان منتقل گردید. برهان الدین ربانی در مراسم انتقال قدرت گفته بود که، بیش از...

تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

تکرار تاریخ؛ التزام به بازتولید اقتدار هوانیروی دهه هشتاد افغانستان

توسط - تکرار تاریخ؛ التزام به بازتولید اقتدار هوانیروی دهه هشتاد افغانستان

ادامه‌ی سقوط هلیکوپترهای نیروی هوایی ارتش افغانستان، یکی از چالش‌های عمده بر سر راه نیروهای امنیتی این کشور است. در فاصله‌های زمانی مختلف، خبری از سقوط این هلیکوپترها منتشر شده است. حوادثی که هر از گاهی گروه طالبان، مسوولیت سقوط دادن این هلیکوپترها را بر عهده گرفته اند. ادعایی که همواره از سوی مقامات افغانستان رد شده و گفته اند که دلیل حادثه،...