دومین نشست روند کابل |
تازه ها, روایت اقتصادی

دومین نشست «روند کابل»؛ جامعه جهانی از طرح حکومت افغانستان حمایت می‌کند

توسط - دومین نشست «روند کابل»؛ جامعه جهانی از طرح حکومت افغانستان حمایت می‌کند

یک روز پس از برگزاری دومین نشست «روند کابل» و ارایه طرح صلح حکومت افغانستان با طالبان، کشورهای متحد افغانستان و نهادهای بین‌المللی از این طرح صلح حمایت کرده و ابراز امیدواری کرده‌اند تا پایان جنگ در این کشور رقم بخورد.

مقام‌های حکومت وحدت ملی افغانستان با مهم خواندن صلح استدلال کردند که برقراری صلح و تامین امنیت...

تازه ها, روایت سیاسی

پیشنهاد غنی در دومین نشست «روند کابل»: از پذیرش طالبان به‌عنوان حزب سیاسی تا تعدیل قانون اساسی

توسط - پیشنهاد غنی در دومین نشست «روند کابل»: از پذیرش طالبان به‌عنوان حزب سیاسی تا تعدیل قانون اساسی

دومین نشست «روند کابل» امروز، نهم حوت از سوی محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان و با حضور نمایندگان 25 کشور و 3 نهاد بین‌المللی در ارگ ریاست جمهوری این کشور آغاز شد. این نشست یک روزه روی صلح افغانستان بحث می‌کند و حکومت کابل طرح صلح خود را در آن ارایه می‌کند.

رییس جمهور غنی در این نشست از...