دولت همه شمول |
تازه ها, روایت سیاسی

عبدالله و چالش رهبرزاده‌ها؛ ادیب فهیم نیز قهر کرد

توسط - عبدالله و چالش رهبرزاده‌ها؛ ادیب فهیم نیز قهر کرد

ادیب فهیم، که به مدت چهار سال به عنوان معاون اول ریاست عمومی امنیت ملی ایفای وظیفه می‌نمود، اخیراً در صفحه‌ی فیسبوک خود نوشته است که؛ «یک بزرگ، برادر و‌ دوست گرامی ما لحاظ یک عمر دوستی، وطن‌داری و برادری، و صداقت را نکرد. یک مصلحت سیاسی مقطعی را نسبت به ارزش‌های تاریخی جهاد و مقاومت ترجیح داد. برود...