دهلی جدید |
تازه ها, روایت اقتصادی

فاجعه اقتصادی؛ فاسد شدن ۵۰ درصد میوه تازه افغانستان

توسط - فاجعه اقتصادی؛ فاسد شدن ۵۰ درصد میوه تازه افغانستان

مقام‌های اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند که بیش از 50 درصد میوه‌های تازه افغانستان به دلیل نبود راه‌های مناسب برای صادرات و کمبود سردخانه‌ها در داخل این کشور، فاسد شده است.

صیام الدین پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان به خبرنامه گفت که بازرگانان افغان برای ترانزیت میوه‌های تازه‌شان به خارج از این کشور با چالش‌های فراوانی روبرو...