در قالب تصویر |
تازه ها, زندگی

جهان ما؛ ۱۷ تصویر که وقایع هفته را از افغانستان تا مکسیکو ماندگار ساخته است

توسط - جهان ما؛ ۱۷ تصویر که وقایع هفته را از افغانستان تا مکسیکو ماندگار ساخته است

این هفته نیز جهان ما شاهد رویدادها، وقایع و اتفاقات خوب و بد بود. بسیاری از این اتفاقات در تصاویری ثبت شده است. عراق، آمریکا، اوکراین، روسیه و شماری از کشورهای دیگر  این هفته نیز در محور توجه قرار داشته است. همزمان با آن آوارگی و بیجاشدگان نیز از موضوعات مورد توجه عکاسان بوده است. با این حال، افغانستان نیز از چشم دیگران...