درمان کرونا ویروس |
تازه ها, زندگی

آیا گرمای تابستان از قدرت کرونا ویروس می کاهد؟

توسط - آیا گرمای تابستان از قدرت کرونا ویروس می کاهد؟

از آنجایی که بسیاری از بیماری‌های ویروسی در اثر گرما نابود می‌شوند، این موضوع به ذهن می‌رسد که شاید چنین چیزی درباره کرونا ویروس نیز صدق می‌کند.

اما آکادمی ملی علوم، مهندسی و پزشکی آمریکا در گزارشی به کاخ سفید گفته‌است: امیدی به گرما تابستان نداشته باشید. بعد از مرور انواعی از گزارش‌های تحقیقی، هیچ دلیلی بر تاثیر...