درس |
تازه ها

درس های دانشگاه ادامه یافت

توسط - درس های دانشگاه ادامه یافت

با آن که هفته گذشته دانشگاه کابل برای یک روز بسته شد و شماری از دانشجویان خواستار تعطیلات دانشگاه در ماه رمضان بودند، اما درس‌های دانشگاه‌های افغانستان ادامه یافته است. بسیاری از استادان دانشگاه کابل، از ادامه درس‌های دانشگاه استقبال کرده‌اند. دکتر محمد معروف حنفی استاد داشکده شرعیات دانشگاه کابل به خبرنامه گفت که این تظاهرات هیچ توجیه قانونی ندارد. او افزود: "اگر در رمضان...

بلاگ

در نبود برق در نور مهتاب درس می‌خواند

توسط - در نبود برق در نور مهتاب درس می‌خواند

هر روز می‌دیدم. می‌دوید. بی‌خیال ما و دیگران بود که با سر و وضع مرتب از روی بی‌کاری به طرف مغاره‌ها می‌رفتیم و همه چیز را با دید گردش‌گری نگاه می‌کردیم. او می‌دوید که دو ساعت راه را بپیماید تا به مکتب برسد. مکتبش خیلی دور بود. دوساعت پیاده باید می‌رفت تا به مکتب می‌رسید. وقتی نفس‌زنان به مکتب می‌رسید، درس شروع شده...