تازه ها, روایت سیاسی

هزاره یاغستان؛ روایت ۹ نکته از سخنرانی محمد امین احمدی در سمینار تجلیل از کاتب

توسط - هزاره یاغستان؛ روایت ۹ نکته از سخنرانی محمد امین احمدی در سمینار تجلیل از کاتب

هفته گذشته در ارگ ریاست جمهوری افغانستان از هشتاد و ششمین سالروز درگذشت علامه فیض محمد کاتب، تاریخ نویس بزرگ افغانستان تجلیل به عمل آمد. در این سمینار علمی که برای اولین بار به صورت رسمی از علامه فیض محمد کاتب هزاره تجلیل گردید، رییس جمهور افغانستان دستور داد تا به منظور تجلیل از فعالیت های علمی و تاریخی او مدالی به...