تازه ها, زندگی

عالم مرگبار دانشجویی در افغانستان؛ پایان نامه‌ای که زندگی زهرا خاوری را پایان داد

توسط - عالم مرگبار دانشجویی در افغانستان؛ پایان نامه‌ای که زندگی زهرا خاوری را پایان داد

زهرا خاوری دانشجوی سال پنجم دانشکده دام‌پزشکی دانشگاه کابل خودکشی کرد. این دانشجو پس از آن دست به خودکشی زد که برای پنجمین بار، پایان‌نامه تحصیلی‌اش از سوی استاد راهنما رد شده بود.

زهرا خاوری به روز یک شنبه(۲۸ عقرب‌) با خوردن مرگ موش دست به خود کشی زد. فاطمه خاوری خواهر این دانشجو به خبرنامه گفت: ‌«زهرا بعد از...

تازه ها, زندگی

هفت خوان دانشجویی؛ ۹ نکته که هر دانشجوی تازه‌وارد به دانشگاه در افغانستان تجربه می‌کند

توسط - هفت خوان دانشجویی؛ ۹ نکته که هر دانشجوی تازه‌وارد به دانشگاه در افغانستان تجربه می‌کند

آموزش‌های عالی یکی از آرزوهای اساسی جوانان افغان بشمار می‌آید. اما راه‌یابی به مقطع آموزش عالی، آسان نیست و برای آن باید از هفت خوان رستم گذشت. قصه این جار وجنجال‌ها از دوره لیسه کم‌کم آغاز می‌شود. معمولاً دانش‌آموزان تا زمانی که به دوره لیسه نرسیده اند، اکثراً دارای اهداف بزرگ و آرمان‌های دوران آموزش‌های عالی نیستند. اما بعد از ورود به مقطع دبیرستان...