دادگاه بین‌المللی کیفری |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

گروه هماهنگی عدالت انتقالی؛ رسیدگی به جرایم جنگی گامی به سوی عدالت و صلح پایدار در افغانستان

توسط - گروه هماهنگی عدالت انتقالی؛ رسیدگی به جرایم جنگی گامی به سوی عدالت و صلح پایدار در افغانستان

گروه هماهنگی عدالت انتقالی از تصمیم دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری برای آغاز تحقیقات در مورد جنایت‌های جنگی صورت گرفته در افغانستان استقبال کرده و آن را نقطه عطفی در راستای تامین عدالت در تاریخ افغانستان دانسته است.

خانم فاتو بنسودا دادستان این دادگاه در روزهای گذشته از تصمیم خود برای آغاز تحقیقات در این مورد خبر داده است. در صورت...