خط آهن افغانستان چین |
تازه ها, روایت اقتصادی

زیربناسازی افغانستان؛ ۱۴ برنامه ی زیربنایی اقتصادی در حال اجرا

توسط - زیربناسازی افغانستان؛ ۱۴ برنامه ی زیربنایی اقتصادی در حال اجرا

خط آهن افغانستان چین به دنبال اعلام سفیر چین در کابل از آغاز کار ساخت راه‌آهن چین – افغانستان، رییس اداره مستقل راه‌آهن افغانستان در ماه دلو سال گذشته گفت که افغانستان آمادگی جدی برای اجرای این طرح پنج‌جانبه دارد. محمد یما شمس، رییس اداره مستقل راه‌آهن افغانستان به خبرنامه گفت که انجام مطالعات فنی- اقتصادی این پروژه‌ی پنج‌جانبه از  شیرخان بندر تا...

تازه ها, زندگی

افغانستان سرزمین گل‌ها

توسط - افغانستان سرزمین گل‌ها

بهار فصل شروع دوباره زمین است. شروع یک زندگی تازه و جدید. گیاهان دوباره زنده می شوند و به زمین زندگی می بخشند، زیبایی می آفرینند و فصل رنگ‌هاست. در این فصل عالی حتا عکاسان نیز انرژی جدید برای کار پیدا می کنند. این همه زیبایی آن ها را نیز وادار می کنند خاطره خلق کنند. زیبایی ها را با لنز دوربین شان...

تازه ها, روایت اقتصادی

قطار اقتصادی افغانستان روی ریل چین

توسط - قطار اقتصادی افغانستان روی ریل چین

به دنبال اعلام سفیر چین در کابل از آغاز کار ساخت راه‌آهن چین – افغانستان، رییس اداره مستقل راه‌آهن افغانستان می‌گوید که افغانستان آمادگی جدی برای اجرایی این طرح پنج‌جانبه دارد. محمد یما شمس، رییس اداره مستقل راه‌آهن افغانستان، به خبرنامه گفت که انجام مطالعات تخنیکی- اقتصادی این پروژه‌ی پنج‌جانبه از قسمت شیرخان بندر تا شبرغان با هزینه 9 میلیون دالر تکمیل شده...