خدمات بانکی جهان |
تازه ها, روایت اقتصادی

اعتبار مجدد؛ افغانستان از فهرست خاکستری خدمات بانکی جهان خارج شد

توسط - اعتبار مجدد؛ افغانستان از فهرست خاکستری خدمات بانکی جهان خارج شد

افغانستان پس از مدت پنج سال از فهرست خاکستری خدمات بانکی جهانی بیرون شده وپس از این تمام بانک‌های این کشور می‌توانند با بانک‌های معتبر جهان معامله کنند.

مسوولان بانک مرکزی افغانستان امروز گفته اند که این کشور تمام معیارهای گروه اقدامات مالی جهانی را برای بیرون شدن از فهرست خاکستری به فهرست سفید خدمات بانکی جهانی برآورده ساخته است.