خدمات آنلاین |
تازه ها, روایت اقتصادی

فروشگاه‌های آنلاین؛ پدیده جدید در بازار سرمایه‌گذاری افغانستان

توسط - فروشگاه‌های آنلاین؛ پدیده جدید در بازار سرمایه‌گذاری افغانستان

اخیرا با توسعه خدمات انترنتی در افغانستان، فروشگاه های آنلاین در این کشور افزایش یافته است. روزانه بیشتر این فروشگاه ها در رسانه های اجتماعی تبلیغات گسترده را برای اموال خود انجام می دهند. این پدیده نو توجه زیادی را به خود جلب کرده و شماری از شهروندان افغان که به انترنت و رسانه های اجتماعی دسترسی دارند به خرید آنلاین می پردازند پدیده...