خدای نظر نصرت |
تازه ها, روایت سیاسی

ادامه تنش‌ها در مجلس؛ رییس دبیرخانه به دادستانی معرفی شود یا نشود؟

توسط - ادامه تنش‌ها در مجلس؛ رییس دبیرخانه به دادستانی معرفی شود یا نشود؟

موضوع بررسی فساد در مجلس افغانستان جلسه امروز شنبه(20 عقرب)، مجلس نمایندگان این کشور را نیز به به تنش و بی‌نظمی کشاند.

هفته گذشته هیات تحقیق مجلس در مورد ادعای وجود فساد اداری در این نهاد، گزارش نهایی خود را ارایه کرد که در نتیجه آن تصمیم بر این شد تا رییس مجلس، بیش از 5 میلیون را...