خبرنگاران زن |
تازه ها, زندگی

روز جهانی رسانه‌ها؛ از کاهش رسانه‌گران زن تا دلخوشی‌های خبرنگاران افغان

توسط - روز جهانی رسانه‌ها؛ از کاهش رسانه‌گران زن تا دلخوشی‌های خبرنگاران افغان

امروز، سوم ماه می روز جهانی مطبوعات است. از این روز در حالی در افغانستان بزرگ‌داشت به عمل می‌آید که مطبوعات و روزنامه‌نگاران با چالش‌های فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. از رسانه‌ها در افغانستان همواره به عنوان مشعل دموکراسی نوپای این کشور، پدیده‌ی جدید اما بالنده و پیش‌گام یاد شده است. اما نتایج نظرسنجی‌ها از وضعیت‌نابسامان کار برای روزنامه‌نگاران در افغانستان حکایت دارد. از افزایش...