تازه ها, زندگی

۲۰۱۶ میلادی؛ جامعه رسانه‌یی افغانستان در یک سال ۱۴ خبرنگار را از دست داد

توسط - ۲۰۱۶ میلادی؛ جامعه رسانه‌یی افغانستان در یک سال ۱۴ خبرنگار را از دست داد

سال 2016، سال فاجعه بار برای جامعه خبرنگاری افغانستان خوانده شده است. در این سال در افغانستان، 15 خبرنگار در رویدادهای مختلف کشته شدند. هر چند خبرنگاران در افغانستان در سال های پیش نیز روزگار خوبی نداشتند. از سال 2001 به این سو، حدود 63 خبرنگار داخلی و خارجی در افغانستان کشته شده اند که یک آمار به شدت بالا است. اما در این...