تازه ها, زندگی

تغییردهندگان جهان؛ ۸ غول تکنولوژی صد سال اخیر که زندگی شما را دگرگون ساخته است

توسط - تغییردهندگان جهان؛ ۸ غول تکنولوژی صد سال اخیر که زندگی شما را دگرگون ساخته است

در عرصه تکنولوژی تغیراتی بزرگی به وقوع پیوسته است. این تغییرات از جانب شرکت های کوچک اما پر رشد و سریع اتفاق افتاده است؛ شرکت های که نوع تعامل شهروندان را در جهان امروز تغییر داده و تسهیلات زیادی را برای ایجاد ارتباطات سریع و آسان فراهم ساخته است. هیولت پاکارد (HP) همه شما با HP در دنیای تکنالوژی آشنا می باشید و آنرا می...

تازه ها, روایت اقتصادی

«خوبی، جوری، سلامتی، برق دارید؟»/قصه تلخ تاریکی در کابل

توسط - «خوبی، جوری، سلامتی، برق دارید؟»/قصه تلخ تاریکی در کابل

کابل پایتخت افغانستان شاید یگانه پایتختی است که در این ماه برق ندارد. چند پایه‌ برق در شمال افغانستان، منهدم شده و حدود پنج میلیون جمعیت کابل، برای روزها بی‌برق مانده اند. با این وجود بیش از دوهفته است که سهم کابلیان در یک شبانه روز، دوساعت برق شده است. پایتخت تاریک است و شرکت‌‌های صنعتی نیمه تعطیل. نارضایتی عمومی داوود توانا، یکی از شهروندان...