خانم سبد ساز |
تازه ها, زندگی

در تنازع بقا؛ چرخش زندگی یک خانواده بر چند سبد

توسط - در تنازع بقا؛ چرخش زندگی یک خانواده بر چند سبد

در یک بخشی از شهر کابل، در زیر زمینی یک خانه یک منزله تازه ساخته شده، در کنار یکی از خوب ترین شهرک های رهاییشی، خانم چهل و هشت ساله‌ای زندگی می کند که حاضر نشده تسلیم شرایط سخت زندگی شود. مادر پنج دختر و یک پسر است. شوهرش دو سال است که کارش را از دست داده و به جز یک دختر بزرگ...