حکومت همه شمول |
تازه ها, روایت سیاسی

شکاف بزرگ در دولت همه شمول؛ ثبات ربانی و همگرایی عبدالله به کجا می رود؟

توسط - شکاف بزرگ در دولت همه شمول؛ ثبات ربانی و همگرایی عبدالله به کجا می رود؟

حکومت همه‌شمول یا تیم ثبات و همگرایی مشتکل از یک شورای رهبری است که 23 عضو دارد و تصمیم‌گیری بر اساس توافق جمعی این 23 عضو صورت می‌گیرد. اما در روزهای اخیر این شورای رهبری به دو دسته تقسیم شده و جنجال‌های شان نیز بالا گرفته است، چنانچه در آخرین نشستی که شورای حکومت همه ‌شمول داشته؛ فضل احمد معنوی با...