حمیرا حقمل |
تازه ها, روایت سیاسی

ترکیب جدید؛ پیشینه فعالیت‌های اعضای کمیسیون‌های انتخابات افغانستان

توسط - ترکیب جدید؛ پیشینه فعالیت‌های اعضای کمیسیون‌های انتخابات افغانستان

ریاست جمهوری افغانستان روز گذشته 7 عضو کمیسیون مستقل انتخابات و 5 عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی را معرفی کرد. این اعضای جدید اکثرا ناشناخته بوده و از سابقه کاری آن ها اطلاعاتی اندکی عمومی بوده است. اعضای کمیسیون مستقل انتخابات ملیحه حسن، نجیب الله احمدزی، وسیمه بادغیسی، داکتر رفیع الله بیدار، عبدالقادر قریشی، گلا جان بدیع صیاد و معاذالله دولتی ، 7 عضو کمیسیون...