حمله مرگبار گردیز |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

حاشیه بزرگ حمله مرگبار گردیز؛ سید محمد علی شاه موسوی، تنها شیعه زندانی گوانتانامو به دست داعش کشته شد

توسط - حاشیه بزرگ حمله مرگبار گردیز؛ سید محمد علی شاه موسوی، تنها شیعه زندانی گوانتانامو به دست داعش کشته شد

"نه حق حرف‌زدن داشتم، نه حق خوابیدن، نه حق حرکت. لحظه ورودم؛ اسمم فراموش شد و شدم عدد ششصد و نودو پنج. میزبان مخوف من مکانی بود که، گرما در آن بی‌رحمانه بیداد می‌کرد و پشه‌های مزاحم تنها میزبان همیشگی بودند. باورش سخت بود. اما قساوت هولناک شان خیلی زود فهماند که خداحافظی با لوازم زنده‌بودن و هویت انسانی را باور...